Spolupracující a konzultační pracoviště

Konzultant: Titul, jméno Pracoviště referenční laboratoře Oblast konzultace
RNDr. T. Vaněček
Bioptická laboratoř s.r.o., Plzeň molekulární genetika
Mgr. Z. Hrubá Centrum molekulární biologie a genové terapie, Brno molekulární genetika
RNDr. H. Vošmíková Molekulární biologie ÚKBD, FN, Hradec Králové molekulární genetika

V případě potřeby využíváme spolupráce s referenčními laboratořemi pro jednotlivá onemocnění, více na webových stránkách www.uhkt.cz.


Smlouvy se zdravotními pojišťovnami