Publikační činnost

Publikační a vzdělávací činnost CGB Laboratoře za rok 2017


Postery, abstrakta a články:

 

1. Dítě P., Bojková M., Kianička B., Kupka T., Kapounková K., Dvořáčková J., Šímová J., Martínek A., Souček M.: Chronická pankreatitida- stálá pankreatologická výzva.
Gastroenterologia pre prax 2O17, 16 (1) : 39-42

2. Dítě P, Blaho M., Vašura A., Svoboda P., Kupka T., Dvořáčková N., Klvana P., Martínek A.: Autoimmune pancreatitis - recent advances. Central Europ J Gastroent Hepatol 2017 3 (2): 172-176

3. Dítě P. Blaho M., Dvořáčková N., Šímová J., Kupka T., Vašura A., Kapounková K., Svoboda P.., Martínek Q.: Mechanistická definice chronické pankreatitidy.. Gastronterol pre prax 2O17 , 16 , 2 7O-73

4. Dite P, Blaho M., Bojková M., Šímová J., Kapounková K., Dvořáčková N., Svoboda P., Martínek A : Význam stanovení biomarkerů v diagnostice akutní pankreatitidy. Gastroent pre prax 2O17 , 16, 2 :61-64

5. Kupka T., Simova J. , Dvorackova J.,.Martinek, L., Motyka O., Uvirova M., Dite .Crohns´s disease – genetic factors and progress of the disease. Biomed Papers Med Faculty Univ Palacky Olomouc, 2O17

6. Urík M., Hurník P., Žiak D., Machač J., Šlapák I., Motyka O., Vaculová J.: Histological and histochemical analysis of retraction pocket pars tensa of tympanic membrane in children [Histologická a histochemická analýza retrakční kapsy pars tensa ušního bubínku u dětí], článek v periodiku: Otorinolaryngologie a Foniatrie, 66 (1), pp.35-39.

7. Kovář P., Kučerová Daňková J., Dvořáčková J., Kužel D. a kolektiv autorů: Atlas panoramatické hysteroskopie, kniha, Maxdorf – Jessenius, 258 s,
ISBN: 978-80-7345-542-2, EAN: 9788073455422

8. Urík M., Hurník P., Žiak D., Machač J., Šlapák I., Motyka O., Dvořáčková J., Jabandžiev P.: Imunohistohcemická analýza retrakční kapsy pars tensa ušního bubínku u dětí, Otorinolaryngologie a Foniatrie, 66 (4), pp. 198-204.

9. Humeňaská A., Havrlentová L., Jackanin S., Žiak D., Mazur M.: Polymastia v neobvyklej lokálizacii počas gravidity, článek v periodiku: Rozhledy v chirurgii 2017, 96(4):179-182.

10. Nováková K., Vážan P.: Aggressive angiomyxoma - case report, článek v periodiku: Česká gynekologie 2017, 82(3):227-229.

11. Gatěk J., Vážan P., Vrána D., Dudešek B., Duben J.: Mikroskopické nádorové reziduum v reexcidované tkáni po konzervativních výkonech na prsu pro karcinom, článek v periodiku: Rozhledy v chirurgii 2017, roč. 96(8):334-339.

12. D. Konvalinka, J. Šimová, M. Uvírová. LIDSKÉ PAPILLOMAVIRY A JEJICH LABORATORNÍ DETEKCE, článek pro Roche (Labor Aktuell)

13. Havrlentová L., Faistová H., Mazur M., Žiak D., Polák Š.: Comparative analysis of human omental milky sport between the patients with colon cancer and the control group, článek v periodiku: Bratislava Medical Journal 2017, 118(110):580-584.

14. Havrlentová L., Faistová H., Mazur M., Humeňanská A., Polák Š.: Omentum majus and milky sports as an important part of the immune system, článek v periodiku: Rozhledy v chirurgii 2017, roč. 96(9):383-386.

15. Vaculová J., Gallo J., Hurník P., Motyka O., Goodman S.B., Dvořáčková J.: Low intrapatient variability of histomorfological findings in periprosthetic tissues from revised metal/ceramic on polyethylene joint arthropaties, článek v periodiku: Journal of Biomedical matrials research part B: Applied Biomaterials 2017, Oct 16: doi: 10.1002/jbm.b.33990

16. Ryška, A., Horký, O., Berkovcová, J., Tichá, I., Kalinová, M., Matějčková, M., Bóday, A., Drábek, J., Martínek, P., Šimová J., Sieglová, K., Vošmiková, H.

Malignant melanoma, from classical histology towards molecular genetic testing [Maligní melanom, od klasické histologie k molekulárně genetickému testování]

(2017) Klinicka Onkologie, 30 (3), pp. 182-189.

17. Ondruššek R., Žiak D., Vážan P., Faistová H., Hurník P., Židlík V., Nieslanik J., Uvírová M., Dvořáčková J., Káňa M.: Světlobuněčný tubulopapilární karcinom: zvláštní typ renálního tumoru s indolentním chováním, Poster, 20. Seminář mladých patologů, Litomyšl, 31.3. – 1. 4. 2017

18. Židlík V., Uvírová M., Žiak D., Faistová H., Nieslanik J., Dvořáčková J.: Imunohistochemická analýza exprese proteinu PDL-1 u maligních melanomů a melanocytárních névů. Poster, 20. Seminář mladých patologů, Litomyšl, 31.3. – 1. 4. 2017

19. Martina Sláviková, Jarmila Šimová, Barbora Kubová, Jana Mazurová, Radek Měch , Jana Žmolíková , Barbara Kantorová, Romana Skalíková, Petra Heranová, Magdalena Uvírová, Šárka Pospíšilová, Michael Doubek. CALR mutační profil pacientů se suspektní Ph-negativní myeloproliferací, poster OHD

20. Irena Urbanovská, Radek Měch, Jarmila Šimová, Yvetta Žebráková, David Konvalinka, Oldřich Motyka, Magdalena Uvírová, Jana Dvořáčková, VÝZNAM MOLEKULÁRNÍ PATOLOGIE V DIAGNOSTICE PRIMÁRNÍCH NÁDORŮ CNS, Dni molekulovej patológie, 22.-23.6.2017, Martin, poster

21. Ondruššek R., Žiak D., Židlík V., Nieslanik J., Uvírová M., Dvořáčková J.: Three cases of breast carcinoma with osteoclastic, multinucleated giant cells. Clinicopathological and imunohistochemicyl study of osteoclastic multinucelated giant cells, 29th European Congress of Pathology, Amsterdam, 2. – 6. 9. 2017, poster.

22. Židlík V., Žiak D., Brychtová S., Uvírová M., Šustíková J., Nieslanik J., Ondruššek R., Hurník P., Faistová H., Dvořáčková J.: Immunohistochemical analysis of PD-L1 expression in malignant melanomas and melanocytic nevi, 29th European Congress of Pathology, Amsterdam, 2. – 6. 9. 2017, poster.

23. Židlík V., Brychtová S., Uvírová M., Žiak D., Gajdičiarová I., Faistová H., Šnajdrová B., Ondruššek R., Hurník P., Dvořáčková J.: Imunohistochemická analýza exprese proteinů FOXP3 a PD-L1 u maligních melanomů a melanocytárního névů, poster na Svatomartinském sklíčkovém semináři brněnských pracovišť a semináři histologických laborantů, Mikulov, 15. – 16. 11. 2017.

24. Jarmila Šimová, Martina Sláviková, Barbora Kubová, Jiří Štika, Michaela Smolíková, Barbara Kantorová, Radek Měch, David Konvalinka, Andrea Krokerová, Magdalena Uvírová , Šárka Pospíšilová, Michael Doubek. Somatické mutace v genu CALR u pacientů se suspektní Ph-negativní myeloproliferací, konference DNA diagnostiky, Plzeň, poster

25. Židlík V., Hurník P., Žiak D., Uvírová M., Šustíková J., Faistová H., Ondruššek R., Šnajdrová B., Urban O., Kliment M., Dvořáčková J.: On site EUS-FNA cytology of pancreatic lessions – Solid pseudopapillary neoplasm (SPN), poster, VI. Kongres České gastroenterologické společnosti, Ostrava, 31.11. – 2. 12. 2017.

26. Faistová H., Žiak D., Uvírová M., Havrlentová L., Dvořáčková J.: Když imunohistochemie zavádí na zcestí..., poster, VI. Kongres České gastroenterologické společnosti, Ostrava, 31.11. – 2. 12. 2017.

27. Hrabovská L., Planková M., Uvírová M., Žiak D., Dvořáčková J.: Kostní dřeň, poster, 4. Sjezd České asociace zdravotních laborantů, Praha, 10. – 11. 11. 2017

28. Žmolíková J, Pitronová S, Uvírová M, Urbanovská I, Šimová J, Konvalinka D, Žiak D, Dvořáčková J, Využití metody FISH v diagnostice sarkomů, Brněnské onkologické dny, 28. 4. 2017 - 28. dubna 2017, poster

29. Zmolikova J, Urbanovska I, Uvirova M, Pitronova S, Skalikova R, Simova J, Konvalinka D, Ziak D, Dvorackova J, Fluorescence in situ Hybridization as a Tool in the Diagnosis of Soft Tissue Sarcomas, ECA 2017, Florencie 1-4.7.2017, poster

30. Žmolíková J, Uvírová M, Pitronová S, Skalíková S, Heranová P, Janáčková I, Šimová J, Žiak D, Dvořáčková J, Využití metody FISH v diagnostice sarkomů,50, výroční cytogenetická konference Praha, 7.-8. září 2017,m poster

 

Ústní sdělení:

 

31. Hurník, P.: Případ číslo 7.: 1608/2016 na Mezinárodním sklíčkovém semináři FN Ostrava.

32. Žiak, D.: Případ číslo 9.: 8714/2016 na Mezinárodním sklíčkovém semináři FN Ostrava

33. Nieslanik, J.: Případ číslo 10.:8520/2016 na Mezinárodním sklíčkovém semináři FN Ostrava

34. Hurník, P.: Případ číslo 12.: 10277/2016 na Mezinárodním sklíčkovém semináři FN Ostrava

35. Židlík, V.: Případ číslo 13.: 16688/2016 na Mezinárodním sklíčkovém semináři FN Ostrava

36. Faistová, H.: Případ číslo 14.: 4684/2016 na Mezinárodním sklíčkovém semináři FN Ostrava

37. Ondruššek, R.: Případ číslo 15.: 16276/2016 na Mezinárodním sklíčkovém semináři FN Ostrava

38. Ondruššek, R., Žiak D.: Případ číslo 16.: 19773/2016 na Mezinárodním sklíčkovém semináři FN Ostrava

39. I. Urbanovská, D. Konvalinka, R. Měch, J. Žmolíková, J. Šimová, M. Uvírová, Preimplantační genetická diagnostika z pohledu molekulárního genetika, Odborný seminář :REPRODUKČNÍ MEDICÍNA, Gyncentrum Ostrava, s.r.o., 3.3.2017, Ostrava

40. I. Urbanovská, R. Měch, S. Pitronová, J. Šimová, M. Uvírová, J. Dvořáčková, Molekulárně genetické abnormality u gliomů a meningeomů ve světle nové WHO klasifikace 2016, mimořádný seminář neurochirurgie a patologie, 3.4.2017, Patologie FN Ostrava

41. Psotová, P., Uhříková, T., Stránský, J., Hájek, M., Hurník, P.,: Hyperbarická oxygenoterapie a osteoradionekróza - naše zkušenosti, 13. trilaterální česko-slovenské- polské sympozium orální a maxilofaciální chirurgie, 4. - 6. 5. 2017, Velké Karlovice.

42. I. Urbanovská – Genetika leiomyomů, doplnění přenášky MUDr. Ožany, Konference gynekologů, MNO, hotel Palace

43. Gedeonová, D., Ščerbová, A., Hodan, R., Hurník, P., Štembírek, J., Stránský, J., Uhříková, T.: Fibrózní dysplázie v orofaciální oblasti, 13. trilaterální česko-slovenské- polské sympozium orální a maxilofaciální chirurgie, 4. - 6. 5. 2017, Velké Karlovice.

44. Faistová H., Žiak D., Židlík V., Ondruššek R.: Myofibroblastický tumor - příběh 2 případů, SEKCAMA Bratislava, 18.5. - 19.5.2017.

45. Žiak D.: Neobvyklá tumor-like léze prsu, SEKCAMA Bratislava, 18.5. - 19.5.2017.

46. Faistová H.: Prediktivní a morfologická diagnostika NSCLC. Aneb co nového na patologii?, Pneumoonkologický seminář FNO, 20.9.2017.

47. Ožana M.,Uvírová M.: Zjistíme něco nového o myomech?, 6. ročník konference Podzimní setkání gynekologů, 11.-12.2017 Ostravice

48. Hurník. P., Žiak. D.: Od buňky ke tkáním, chorobám a patologii „aneb co vše vidíme, co vše můžeme a co děláme“, Matiční gymnázium Ostrava, Ostrava, 24.11.2017

49. Hurník, P., Židlík, V., Žiak. D., Šustíková, J., Faistová. H., Ondruššek R., Urban O., Zoundjiekpon V., Motyka O., Dvořáčková J.: On site cytologie pankreatu EUS FNA: výsledky jedenáctileté spolupráce, VI. Kongres České gastroenterologické společnosti, Ostrava, 2. 12. 2017.

50. Faistová, H.: Případ číslo 11.: 11378/2017 na Sklíčkovém semináří MNOF, Ostrava, 6. 12. 2017

51. Ondruššek, R.: Případ číslo 12.: 13621/2017 na Sklíčkovém semináří MNOF, Ostrava, 6. 12. 2017

52. Vážan, P.: Případ číslo 13.: 53142/2017 na Sklíčkovém semináří MNOF, Ostrava, 6. 12. 2017

1. Dítě P., Bojková M., Kianička B., Kupka T., Kapounková K., Dvořáčková J.,
Šímová J.,
Martínek A., Souček M.: : Chronická pankreatitida- stálá pankreatologická výzva. Gastroenterologia pre prax 2O17, 16 (1) : 39-42

2. Dítě P, Blaho M., Vašura A., Svoboda P., Kupka T., Dvořáčková N., Klvana P., Martínek  A.:                 Autoimmune pancreatitis - recent advances.  Central Europ J Gastroent Hepatol  2017 3 (2): 172-176

3. Dítě P. Blaho M., Dvořáčková N., Šímová J., Kupka T., Vašura A., Kapounková K., Svoboda P.., Martínek Q.:   Mechanistická definice chronické pankreatitidy.. Gastronterol pre prax 2O17 , 16 , 2 7O-73

4. Dite P, Blaho M., Bojková M., Šímová ,J., Kapounková K., Dvořáčková N., Svoboda P., Martínek A : Význam stanovení biomarkerů v diagnostice akutní pankreatitidy.  Gastroent pre prax 2O17 , 16, 2 :61-64

5. Kupka T., Simova J. , Dvorackova J. .Martinek, L., Motyka O., Uvirova M., Dite .Crohns´s disease – genetic factors and progress of the disease.  Biomed Papers Med Faculty Univ Palacky Olomouc, 2O17

 1. Urík M., Hurník P., Žiak D., Machač J., Šlapák I., Motyka O., Vaculová J.: Histological and histochemical analysis of retraction pocket pars tensa of tympanic membrane in children [Histologická a histochemická analýza retrakční kapsy pars tensa ušního bubínku u dětí], článek v periodiku: Otorinolaryngologie a Foniatrie, 66 (1), pp. 35-39.

 1. Kovář P., Kučerová Daňková J., Dvořáčková J., Kužel D. a kolektiv autorů: Atlas panoramatické hysteroskopie, kniha, Maxdorf – Jessenius, 258 s, ISBN: 978-80-7345-542-2, EAN: 9788073455422

 1. Urík M., Hurník P., Žiak D., Machač J., Šlapák I., Motyka O., Dvořáčková J., Jabandžiev P.: Imunohistohcemická analýza retrakční kapsy pars tensa ušního bubínku u dětí, Otorinolaryngologie a Foniatrie, 66 (4), pp. 198-204.

 1. Humeňaská A., Havrlentová L., Jackanin S., Žiak D., Mazur M.: Polymastia v neobvyklej lokálizacii počas gravidity, článek v periodiku: Rozhledy v chirurgii 2017, 96(4):179-182.

 1. Nováková K., Vážan P.: Aggressive angiomyxoma - case report, článek v periodiku: Česká gynekologie 2017, 82(3):227-229.

 1. Gatěk J., Vážan P., Vrána D., Dudešek B., Duben J.: Mikroskopické nádorové reziduum v reexcidované tkáni po konzervativních výkonech na prsu pro karcinom, článek v periodiku: Rozhledy v chirurgii 2017, roč. 96(8):334-339.

12. D. Konvalinka, J. Šimová, M. Uvírová. LIDSKÉ PAPILLOMAVIRY A JEJICH LABORATORNÍ DETEKCE, článek pro Roche (Labor Aktuell)

 1. Havrlentová L., Faistová H., Mazur M., Žiak D., Polák Š.: Comparative analysis of human omental milky sport between the patients with colon cancer and the control group, článek v periodiku: Bratislava Medical Journal 2017, 118(110):580-584.

 1. Havrlentová L., Faistová H., Mazur M., Humeňanská A., Polák Š.: Omentum majus and milky sports as an important part of the immune system, článek v periodiku: Rozhledy v chirurgii 2017, roč. 96(9):383-386.

 1. Vaculová J., Gallo J., Hurník P., Motyka O., Goodman S.B., Dvořáčková J.: Low intrapatient variability of histomorfological findings in periprosthetic tissues from revised metal/ceramic on polyethylene joint arthropaties, článek v periodiku: Journal of Biomedical matrials research part B: Applied Biomaterials 2017, Oct 16: doi: 10.1002/jbm.b.33990

16. Ryška, A., Horký, O., Berkovcová, J., Tichá, I., Kalinová, M., Matějčková, M., Bóday, A., Drábek, J., Martínek, P., Šimová, J., Sieglová, K., Vošmiková, H.
Malignant melanoma, from classical histology towards molecular genetic testing [Maligní melanom, od klasické histologie k molekulárně genetickému testování]
(2017) Klinicka Onkologie, 30 (3), pp. 182-189.

 1. Ondruššek R., Žiak D., Vážan P., Faistová H., Hurník P., Židlík V., Nieslanik J., Uvírová M., Dvořáčková J., Káňa M.: Světlobuněčný tubulopapilární karcinom: zvláštní typ renálního tumoru s indolentním chováním, Poster, 20. Seminář mladých patologů, Litomyšl, 31.3. – 1. 4. 2017

 1. Židlík V., Uvírová M., Žiak D., Faistová H., Nieslanik J., Dvořáčková J.: Imunohistochemická analýza exprese proteinu PDL-1 u maligních melanomů a melanocytárních névů. Poster, 20. Seminář mladých patologů, Litomyšl, 31.3. – 1. 4. 2017

19. Martina Sláviková, Jarmila Šimová, Barbora Kubová, Jana Mazurová, Radek Měch , Jana Žmolíková , Barbara Kantorová, Romana Skalíková, Petra Heranová, Magdalena Uvírová, Šárka Pospíšilová, Michael Doubek. CALR mutační profil pacientů se suspektní Ph-negativní myeloproliferací, poster OHD

20. Irena Urbanovská, Radek Měch, Jarmila Šimová, Yvetta Žebráková, David Konvalinka, Oldřich Motyka, Magdalena Uvírová, Jana Dvořáčková, VÝZNAM MOLEKULÁRNÍ PATOLOGIE V DIAGNOSTICE PRIMÁRNÍCH NÁDORŮ CNS, Dni molekulovej patológie, 22.-23.6.2017, Martin, poster

 1. Ondruššek R., Žiak D., Židlík V., Nieslanik J., Uvírová M., Dvořáčková J.: Three cases of breast carcinoma with osteoclastic, multinucleated giant cells. Clinicopathological and imunohistochemicyl study of osteoclastic multinucelated giant cells, 29th European Congress of Pathology, Amsterdam, 2. – 6. 9. 2017, poster.

 1. Židlík V., Žiak D., Brychtová S., Uvírová M., Šustíková J., Nieslanik J., Ondruššek R., Hurník P., Faistová H., Dvořáčková J.: Immunohistochemical analysis of PD-L1 expression in malignant melanomas and melanocytic nevi, 29th European Congress of Pathology, Amsterdam, 2. – 6. 9. 2017, poster.

 1. Židlík V., Brychtová S., Uvírová M., Žiak D., Gajdičiarová I., Faistová H., Šnajdrová B., Ondruššek R., Hurník P., Dvořáčková J.: Imunohistochemická analýza exprese proteinů FOXP3 a PD-L1 u maligních melanomů a melanocytárního névů, poster na Svatomartinském sklíčkovém semináři brněnských pracovišť a semináři histologických laborantů, Mikulov, 15. – 16. 11. 2017.

24. Jarmila Šimová, Martina Sláviková, Barbora Kubová, Jiří Štika, Michaela Smolíková, Barbara Kantorová, Radek Měch, David Konvalinka, Andrea Krokerová, Magdalena Uvírová , Šárka Pospíšilová, Michael Doubek.  Somatické mutace v genu CALR  u pacientů se suspektní Ph-negativní myeloproliferací, konference DNA diagnostiky, Plzeň, poster

 1. Židlík V., Hurník P., Žiak D., Uvírová M., Šustíková J., Faistová H., Ondruššek R., Šnajdrová B., Urban O., Kliment M., Dvořáčková J.: On site EUS-FNA cytology of pancreatic lessions – Solid pseudopapillary neoplasm (SPN), poster, VI. Kongres České gastroenterologické společnosti, Ostrava, 31.11. – 2. 12. 2017.

 1. Faistová H., Žiak D., Uvírová M., Havrlentová L., Dvořáčková J.: Když imunohistochemie zavádí na zcestí..., poster, VI. Kongres České gastroenterologické společnosti, Ostrava, 31.11. – 2. 12. 2017.

 1. Hrabovská L., Planková M., Uvírová M., Žiak D., Dvořáčková J.: Kostní dřeň, poster, 4. Sjezd České asociace zdravotních laborantů, Praha, 10. – 11. 11. 2017

28. Žmolíková J, Pitronová S, Uvírová M, Urbanovská I, Šimová J, Konvalinka D, Žiak D, Dvořáčková J, Využití metody FISH v diagnostice sarkomů, Brněnské onkologické dny, 28. 4. 2017 - 28. dubna 2017, poster

29. Zmolikova J, Urbanovska I, Uvirova M, Pitronova S, Skalikova R, Simova  J, Konvalinka D, Ziak D, Dvorackova J, Fluorescence in situ Hybridization as a Tool in the Diagnosis of Soft Tissue Sarcomas, ECA 2017, Florencie 1-4.7.2017, poster

30. Žmolíková J, Uvírová M,  Pitronová S, Skalíková S, Heranová P, Janáčková I, Šimová J, Žiak D, Dvořáčková J, Využití metody FISH v diagnostice sarkomů,50, výroční cytogenetická konference Praha, 7.-8. září 2017,m poster

Ústní sdělení:

 1. Hurník, P.: Případ číslo 7.: 1608/2016 na Mezinárodním sklíčkovém semináři FN Ostrava.

 1. Žiak, D.: Případ číslo 9.: 8714/2016 na Mezinárodním sklíčkovém semináři FN Ostrava

 1. Nieslanik, J.: Případ číslo 10.:8520/2016 na Mezinárodním sklíčkovém semináři FN Ostrava

 1. Hurník, P.: Případ číslo 12.: 10277/2016 na Mezinárodním sklíčkovém semináři FN Ostrava

 1. Židlík, V.: Případ číslo 13.: 16688/2016 na Mezinárodním sklíčkovém semináři FN Ostrava

 1. Faistová, H.: Případ číslo 14.: 4684/2016 na Mezinárodním sklíčkovém semináři FN Ostrava

 1. Ondruššek, R.: Případ číslo 15.: 16276/2016 na Mezinárodním sklíčkovém semináři FN Ostrava

 1. Ondruššek, R., Žiak D.: Případ číslo 16.: 19773/2016 na Mezinárodním sklíčkovém semináři FN Ostrava

39. I. Urbanovská, D. Konvalinka, R. Měch, J. Žmolíková, J. Šimová, M. Uvírová, Preimplantační genetická diagnostika z pohledu molekulárního genetika, Odborný seminář :REPRODUKČNÍ MEDICÍNA, Gyncentrum Ostrava, s.r.o., 3.3.2017, Ostrava

40. I. Urbanovská, R. Měch, S. Pitronová, J. Šimová, M. Uvírová, J. Dvořáčková, Molekulárně genetické abnormality u gliomů a meningeomů ve světle nové WHO klasifikace 2016, mimořádný seminář neurochirurgie a patologie, 3.4.2017, Patologie FN Ostrava

 1. Psotová, P., Uhříková, T., Stránský, J., Hájek, M., Hurník, P.,: Hyperbarická oxygenoterapie a osteoradionekróza - naše zkušenosti, 13. trilaterální česko-slovenské-polské sympozium orální a maxilofaciální chirurgie, 4. - 6. 5. 2017, Velké Karlovice.

42. I. Urbanovská – Genetika leiomyomů, doplnění přenášky MUDr. Ožany, Konference gynekologů,  MNO, hotel Palace

 1. Gedeonová, D., Ščerbová, A., Hodan, R., Hurník, P., Štembírek, J., Stránský, J., Uhříková, T.: Fibrózní dysplázie v orofaciální oblasti, 13. trilaterální česko-slovenské-polské sympozium orální a maxilofaciální chirurgie, 4. - 6. 5. 2017, Velké Karlovice.

 1. Faistová H., Žiak D., Židlík V., Ondruššek R.: Myofibroblastický tumor - příběh 2 případů, SEKCAMA Bratislava, 18.5. - 19.5.2017.

 1. Žiak D.: Neobvyklá tumor-like léze prsu, SEKCAMA Bratislava, 18.5. - 19.5.2017.

 1. Faistová H.: Prediktivní a morfologická diagnostika NSCLC. Aneb co nového na patologii?, Pneumoonkologický seminář FNO,  20.9.2017.

 1. Ožana M.,Uvírová M.: Zjistíme něco nového o myomech?, 6. ročník konference Podzimní setkání gynekologů, 11.-12.2017 Ostravice

 1. Hurník. P., Žiak. D.: Od buňky ke tkáním, chorobám a patologii „aneb co vše vidíme, co vše můžeme a co děláme“, Matiční gymnázium Ostrava, Ostrava, 24.11.2017

 1. Hurník, P., Židlík, V., Žiak. D., Šustíková, J., Faistová. H., Ondruššek R., Urban O., Zoundjiekpon V., Motyka O., Dvořáčková J.: On site cytologie pankreatu EUS FNA: výsledky jedenáctileté spolupráce, VI. Kongres České gastroenterologické společnosti, Ostrava, 2. 12. 2017.

 1. Faistová, H.: Případ číslo 11.: 11378/2017 na Sklíčkovém semináří MNOF, Ostrava, 6. 12. 2017

 1. Ondruššek, R.: Případ číslo 12.: 13621/2017 na

  Smlouvy se zdravotními pojišťovnami